Informace o nás - obec

Obec  Stonava se rozkládá na cca 14 km čtverečních v severovýchodní části České republiky s téměř 2000 občany. První písemné zmínky jsou zaznamenány v roce 1388. Hrabě Hanke von Stoena zde založil osadu, která se začala rychle rozvíjet. V roce 1918 se již jednalo o velkou malebnou obec ve Slezsku. V té době byla Stonava pod silným vlivem hraběcího rodu Larischů. Do tohoto období spadá postavení kostela sv. Maří Magdalény, lihovaru a občané si jako první v regionu založili Spotřební sdružení pro dělníky a rolníky. Do roku 1939 byly uhelné doly pro obec přínosem, po roce 1948 naopak zkázou. Během sedmdesátých a osmdesátých let se počet obyvatel snížil z původních 5000 na 1700 a počet domů klesl z 1300 na 850. Stonava byla připravena na poslední ránu, místa pro existenci zde měly jen doly, koksovna, kaliště a ubytovny pro horníky. Politická změna v roce 1989, dala naději na východisko, aby si obec zajistila důstojné místo mezi okolními obcemi.